Naziv projekta: Eksperimentalna provera efekata povećane kognitivne kontrole na zadatak zanemarivanja osnovne stope
Istraživač: Emir Demić
Saradnici:

Prijavljeno: 20-02-2020
Odobreno: 25.2.2020

 

 

<<<< Nazad na listu