Naziv projekta: Atribucija etničkog identiteta
Istraživač: Milica Ninković
Saradnici:
Iris Žeželj
Prijavljeno: 20-02-2020
Odobreno: 24.2.2020

 

 

<<<< Nazad na listu