Naziv projekta: Komunikacija obuhvata vakcinom: Provera pretpostavki modela sebične naspram modela socijalne racionalnosti
Istraživač: Aleksandra Lazić
Saradnici:

Prijavljeno: 19-02-2020
Odobreno: 25.2.2020

 

 

<<<< Nazad na listu