Naziv projekta: Socijalna percepcija Albanaca i Roma: testiranje efekta oznake socijalne kategorije
Istraživač: Vukašin Gligorić
Saradnici:
Ana Vilotijević, Bojana Većkalov
Prijavljeno: 29-01-2020
Odobreno: 14.02.2020

 

 

<<<< Nazad na listu