Naziv projekta: Vremenske perspektive mračne tetrade
Istraživač: Boban Nedeljković
Saradnici:
Lana Tucaković, Jana Dimoski
Prijavljeno: 19-12-2019
Odobreno: 28.12.2019

 

 

<<<< Nazad na listu