Naziv projekta: Potencijal grupa sa “dualnim identitetom” da budu most između grupa koje predstavljaju
Istraživač: Iris Žeželj
Saradnici:
Srđan Dušanić
Prijavljeno: 25.06.2018.
Odobreno: 08.07.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu