Naziv projekta: Sebični geni ili sebični memi
Istraživač: Aleksandra Lazić
Saradnici:
Aleksandar Baucal
Prijavljeno: 12-12-2019
Odobreno: 16.12.2019

 

 

<<<< Nazad na listu