Naziv projekta: Zabavne karakteristike posla: činioci i ishodi na dnevnom nivou
Istraživač: Milica Vukelić
Saradnici:
prof. dr Svetlana Cizmic i prof. dr Ivana Petrovic
Prijavljeno: 04-12-2019
Odobreno: 16.12.2019

 

 

<<<< Nazad na listu