Naziv projekta: Kognitivni činioci fenomena pseudo-dubokoumni verbalizmi
Istraživač: Sandra Ilic
Saradnici:
Kaja Damnjanović
Prijavljeno: 19-11-2019
Odobreno: 3.12.2019

 

 

<<<< Nazad na listu