Naziv projekta: Odnos verovanja u teorije zavere i uverenja o opasnom svetu
Istraživač: Petar Lukic
Saradnici:
Iris Žeželj
Prijavljeno: 19-11-2019
Odobreno: 23.11.2019

 

 

<<<< Nazad na listu