Naziv projekta: Korišćenje teorije moralnih osnova u smanjenju predrasuda
Istraživač: Irena Pavlović
Saradnici:
Kaja Damnjanović
Prijavljeno: 18-11-2019
Odobreno: 16.12.2019

 

 

<<<< Nazad na listu