Naziv projekta: Uloga težine zadatka i metakognicije u zadatku voljnog premeštanja kod dece i odraslih
Istraživač: Danka Purić
Saradnici:
Nenad Skoko, Aleks Mladenović, Antea Stojiljković. Filip Živojinović, Anđela Žagar, Dobrica Trutić, Daniel Mešković
Prijavljeno: 13-11-2019
Odobreno: 18.11.2019

 

 

<<<< Nazad na listu