Naziv projekta: Prema skalabilnoj operacionalizaciji umora od samokontrole
Istraživač: Ljiljana Lazarevic
Saradnici:
Kenn Konstabel, Goran Knezevic
Prijavljeno: 05-11-2019
Odobreno: 9.11.2019

 

 

<<<< Nazad na listu