Naziv projekta: Slobodno vreme mladih
Istraživač: Ivana Stepanović Ilić
Saradnici:
Marina Videnovć, Zora Krnjajić, Jelena Pešić, Ksenija Krstić, Aleksandra Mikić
Prijavljeno: 28.5.2018.
Odobreno: 19.6.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu