Naziv projekta: Dr Džekil i gospođa Hajd - Crte ličnosti i osećanja povezana sa menstrualnim ciklusom
Istraživač: Ljiljana Lazarevic
Saradnici:
Sanda Stankovic, Goran Knezevic
Prijavljeno: 30-10-2019
Odobreno: 9.11.2019

 

 

<<<< Nazad na listu