Naziv projekta: Važnost dužine puta, vremena i napora porebnog da se stigne do cilja u učenju lavirinta
Istraživač: Oliver Toskovic
Saradnici:
Senka Kostić
Prijavljeno: 25-10-2019
Odobreno: 2.11.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu