Naziv projekta: Dosada i sadizam – razvojna studija
Istraživač: Ljiljana Lazarevic
Saradnici:
Ksenija Krstic, Goran Knezevic, Stefan Pfattheicher
Prijavljeno: 22-10-2019
Odobreno: 3.11.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu