Naziv projekta: Uticaj atributa negativnih političkih reklama i karakteristika mladih glasača na stav prema političkim kandidatima
Istraživač: Dijana Hrkalović
Saradnici:
Mentor: prof. dr Ivana Petrović
Prijavljeno: 14-10-2019
Odobreno: 19.10.2019

 

 

<<<< Nazad na listu