Naziv projekta: Efektivnog psihološkog tretmana za izbeglice
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Marko Živanović, Irena Stojadinović, Stefan Priebe
Prijavljeno: 02-10-2019
Odobreno: 16.10.2019

 

 

<<<< Nazad na listu