Naziv projekta: Prediktori radikalzacije i nasilnog ekstremizma kod mladih u Srbiji
Istraživač: Aleksandra Nicović
Saradnici:
Maša Vukčević Marković, Iris Žeželj, Marko Živanović
Prijavljeno: 20-09-2019
Odobreno: 1.10.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu