Naziv projekta: Anizotropija opaženog prostora
Istraživač: Oliver Toskovic
Saradnici:
Kristina Jadranović, Ivana Jovanović, Emir Demić, Aleksandra Milosavljević, Ana Avramović, Katarina Kovačević, Jelica Milojičić, Adela Bisak, Milica Šimonović
Prijavljeno: 19-09-2019
Odobreno: 1.10.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu