Naziv projekta: Ispitivanje bazičnih procesa obrade jezika
Istraživač: Dušica Filipović Đurđević
Saradnici:
Ksenija Mišić, Darinka Anđelković, Maja Savić, Nada Ševa, Maša Popović, Milena Jakić Šimšić, Aleksandar Kostić, Tamara Popović, Marko Perić, Isidora Mišić, Sara Anđelić, Jelena Jašović, Lenka Ilić, Milica Popović Stijačić, Tijana Vesić Pavlović
Prijavljeno: 11-09-2019
Odobreno: 17.9.2019

 

 

<<<< Nazad na listu