Naziv projekta: Socijalna percepcija Albanaca i Roma: testiranje efekta oznake socijalne kategorije
Istraživač: Vukašin Gligorić
Saradnici:
Ana Vilotijević
Prijavljeno: 02-09-2019
Odobreno: 11.9.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu