Naziv projekta: Istraživanje vremena reakcije u "paradigmi strelca" i njihovih relacija sa bazičnim crtama ličnosti
Istraživač: Goran Knezevic
Saradnici:
Johannes Keller, Ljiljana Lazarević, Danka Purić
Prijavljeno: 20-08-2019
Odobreno: 7.09.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu