Naziv projekta: Paradigma kros-etničke interakcije uključujući kardigorafiju baziranu na impendanci
Istraživač: Goran Knežević
Saradnici:
Johannes Keller, Ljiljana Lazarević, Danka Purić
Prijavljeno: 18-08-2019
Odobreno: 7.09.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu