Naziv projekta: Dezintegracija i predrasude bazirane na višestratumskoj (multilevel) analizi
Istraživač: Goran Knezevic
Saradnici:
Johannes Keller, Ljiljana Lazarević, Danka Purić
Prijavljeno: 17-08-2019
Odobreno: 7.09.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu