Naziv projekta: Politička radikalizacija u domaćoj i izbegličkoj populaciji u Srbiji
Istraživač: Lazar Stankov i Goran Knežević
Saradnici:
Janko Međedović, Boban Petrović, Ljiljana Lazarević
Prijavljeno: 22.05.2018.
Odobreno: 6.6.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu