Naziv projekta: Ličnost, dezintegracija i apofenija
Istraživač: Goran Knezevic
Saradnici:
Petar Lukic, Ljiljana Lazarevic, Johannes Keller
Prijavljeno: 09-07-2019
Odobreno: 18.07.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu