Naziv projekta: Kolektivno psihološko vlasništvo i međugrupni odnosi
Istraživač: Iris Žeželj
Saradnici:
Borja Martinović, Utrecht University
Prijavljeno: 07-07-2019
Odobreno: 11.07.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu