Naziv projekta: Sklonost psihozi: zanemareni ličnosni korelat desničarske autoritarnosti i predrasuda
Istraživač: Goran Knezevic
Saradnici:

Prijavljeno: 28-05-2019
Odobreno: 10.06.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu