Naziv projekta: Simptomi taiđin kjofuša i socijalne fobije i njihova povezanost sa iracionalnim uverenjima
Istraživač: Tamara Radivojević
Saradnici:

Prijavljeno: 15-05-2019
Odobreno: 29.05.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu