Naziv projekta: Sekundarna traumatizacija i izgaranje
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Jovana Bjekić, Marko Živanović, Irena Stojadinović
Prijavljeno: 13-05-2019
Odobreno: 27.05.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu