Naziv projekta: Efekat simboličkog značenja istaknutog lika na defanzivne strategije nošenja sa istorijskim prestupom grupe
Istraživač: Jovan Ivanović
Saradnici:
Charis Psaltis, Iris Žeželj
Prijavljeno: 06-05-2019
Odobreno: 15.05.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu