Naziv projekta: Eksperimentalna simulacija referenduma
Istraživač: Filip Ejdus
Saradnici:
Dušan Pavlović, Kaja Damnjanović, Oliver Tošković
Prijavljeno: 21-04-2019
Odobreno: 23.10.2019

 

 

<<<< Nazad na listu