Naziv projekta: Uticaj laganja na sklonost ka pribegavanju kognitivnim pristrasnostima
Istraživač: Nikola Milosavljević
Saradnici:
Sara Stanisavljević, Jelka Stojanov, Ana Vilotijević
Prijavljeno: 19-04-2019
Odobreno: 04.05.4019.

 

 

<<<< Nazad na listu