Naziv projekta: Manifestovanje crta u svakodnevnom ponašanju
Istraživač: Goran Knežević
Saradnici:
Ljiljana Lazarević
Prijavljeno: 19.5.2018.
Odobreno: 6.6.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu