Naziv projekta: Vršnjačka interakcija i konfliktni istorijski narativi
Istraživač: Jovan Ivanović
Saradnici:
Charis Psaltis, Iris Žeželj, Aleksandar Baucal
Prijavljeno: 11-04-2019
Odobreno: 17.04.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu