Naziv projekta: Duplo mišljenje kao korelat verovanja u teorije zavere
Istraživač: Marija Petrović
Saradnici:
Iris Žeželj
Prijavljeno: 05-04-2019
Odobreno: 09.04.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu