Naziv projekta: Mentalno zdravlje i psihološka dobrobit izbeglica i tražilaca azila
Istraživač: Maša Vukčević Marković
Saradnici:
Jovana Bjekić
Prijavljeno: 28-03-2019
Odobreno: 07.04.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu