Naziv projekta: Dosada i sadizam – razvojna studija
Istraživač: Ljiljana Lazarević
Saradnici:
Ksenija Krstić, Goran Knežević, Stefan Pfattheicher
Prijavljeno: 19.5.2018.
Odobreno: 4.6.2018.

 

 

<<<< Nazad na listu