Naziv projekta: Mentalno zdravlje pružalaca usluga koji rade sa izbeglicama u Srbiji
Istraživač: Jana Dimoski
Saradnici:
Maša Vukčević Marković
Prijavljeno: 07-03-2023
Odobreno: 13. 03. 2023.

 

 

<<<< Nazad na listu