Naziv projekta: Percepcija psihološke sigurnosti timova u kreativnim indsutrijama : studija slučaja - agencija za oglašavanje
Istraživač: Andjela Mladjenovic
Saradnici:
Nema
Prijavljeno: 04-03-2023
Odobreno: 04.03.2023.

 

 

<<<< Nazad na listu