Naziv projekta: I kako se sve to zaista dešava? Posledice suočavanja ljudi sa nesavršenošću zavereničkih objašnjenja događaja u koje veruju
Istraživač: Katarina Draginić
Saradnici:
dr Iris Žeželj
Prijavljeno: 02-03-2023
Odobreno: 6. 03. 2023.

 

 

<<<< Nazad na listu