Naziv projekta: Zavisnost efekta pukog izlaganja od kontrastne osetljivosti: Medijatorska uloga perceptivne fluentnosti
Istraživač: Marina Stošić
Saradnici:

Prijavljeno: 28-02-2023
Odobreno: 4-03-2023

 

 

<<<< Nazad na listu