Naziv projekta: Efekti psihološke distance na apstraktnost mentalnih reprezentacija: Registrovani izveštaj o replikaciji četiri testa teorije nivoa konstrukcije
Istraživač: Biljana Jokić
Saradnici:
Iris Žeželj i Danka Purić
Prijavljeno: 20-02-2023
Odobreno:

 

 

<<<< Nazad na listu