Naziv projekta: Mentalno zdravlje i dobrobit izbeglica
Istraživač: Jana Dimoski
Saradnici:
Maša Vukčević Marković
Prijavljeno: 14-02-2023
Odobreno: 28.02.2023.

 

 

<<<< Nazad na listu