Naziv projekta: Vizuelna pretraga iluzornih kontura: uloga jasnoće kontura
Istraživač: Zorana Zupan
Saradnici:
Vasilije Gvozdenović
Prijavljeno: 13-02-2023
Odobreno: 21.02.2023.

 

 

<<<< Nazad na listu