Naziv projekta: Struktura funkcija inhibitorne kontrole. Jedinstvo nasuprot razjedinjenosti inhibicije odgovaranja i funkcija kontrole interferencije konflikta.
Istraživač: Uroš Konstantinović
Saradnici:
Danka Purić, Saša R Filipović
Prijavljeno: 13-02-2023
Odobreno: 21.02.2023.

 

 

<<<< Nazad na listu