Naziv projekta: Emocionalna inteligencija kao činilac muzičke uspešnosti i dobrobiti mladih muzičara
Istraživač: Dejana Mutavdžin
Saradnici:

Prijavljeno: 08-02-2023
Odobreno: 22.02.2023.

 

 

<<<< Nazad na listu