Naziv projekta: Zavereničko mišljenje i pamćenje
Istraživač: Bojana Većkalov
Saradnici:
Iris Žeželj, Robbie Sutton, Stefan Leach
Prijavljeno: 21-03-2019
Odobreno: 28.03.2019.

 

 

<<<< Nazad na listu